Wijzigen van gegevens doet u bij uw contractpartijen

Adresgegevens wijzigen

U heeft voor pinnen een Maestro en/of V PAY verwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle gegevens van uw bedrijf waaronder adres, type betaalautomaat en credit rekeningnummer. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de partij waarmee u uw pinnen contract heeft afgesloten (uw bank of APSP).

Rekeningnummer - van andere bank - wijzigen

Indien u het geld van pintransacties gestort wil hebben op een rekeningnummer van een andere bank, dient u uw huidige verwerkingsovereenkomst op te zeggen. U sluit een nieuwe verwerkingsovereenkomst af met uw nieuwe bank of APSP. U dient tijdig contact op te nemen met beide banken om het wijzigen van uw rekeningnummer soepel te laten verlopen.

Pinbon wijzigen

Indien u uw gegevens op de pinbon wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met de leverancier van uw betaalautomaat.

Overname betaalautomaat

Raadpleeg voordat u een betaalautomaat overneemt altijd wat de geldigheidsduur is van het beveiligingscertificaat van de betaalautomaat en of deze in de lijst met geregistreerde betaalautomaten van Betaalvereniging Nederland staat.

Is de betaalautomaat voldoende toekomstvast? Sluit dan eerst een verwerkingsovereenkomst af bij een bank of APSP. Geef hierbij aan dat u een betaalautomaat overneemt van een andere ondernemer. Uw contractpartij kan zorgen dat de juiste gegevens worden opgenomen in de verwerkingssystemen van de transactieverwerkers.

Het is aan te raden dat de vorige eigenaar zijn verwerkingsovereenkomst opzegt bij zijn eigen contractpartij.