Hoe gaat een pinbetaling?

Dagelijks worden er miljoenen pintransacties gedaan en dat aantal stijgt nog altijd. Om al dit verkeer in goede banen te leiden, is een betrouwbaar systeem een eerste vereiste. Maar hoe werkt het 'systeem' nu eigenlijk?

In feite bestaat hét systeem niet: het is een serie van verbindingen die aan elkaar geschakeld zijn. Dit noemen we de betaalketen. Iedere schakel in die keten is van belang om de betaling tot stand te brengen: van de kassa naar de betaalautomaat, van de betaalautomaat naar de datacommunicatielijn. Via deze lijn naar een transactieverwerker, vervolgens naar de bank van de pashouder voor autorisatie en ten slotte weer naar de betaalautomaat van de acceptant. Aan het einde van de dag gaat er zowel een bestand naar de bank van de acceptant als naar de bank van de pashouder voor de verwerking van de transactie.

De verbindingen tussen de schakels moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de transactie tot stand komt, dat het juiste bedrag van de juiste rekening wordt gehaald en op de juiste rekening wordt bijgeschreven. En dat gebeurt bijna altijd zonder problemen. Als we daar niet op konden vertrouwen, zouden we er immers ook niet zoveel gebruik van maken.

Waarborgen

Een pinbetaling is een gegarandeerde betaling. Zodra de betaalautomaat de melding geeft dat de consument betaald heeft, weet de acceptant dat het geaccordeerde bedrag op zijn rekening wordt bijgeschreven.

In de betaalketen zijn de computers en systemen van de transactieverwerkers een belangrijke schakel. De systemen zijn zo ingericht dat de continuïteit en betrouwbaarheid kunnen worden gewaarborgd. Door uitwijkmogelijkheden naar reserve computercentra, dubbele en soms meervoudige voorzieningen, is de kans dat een betaling niet tot stand komt bijzonder klein.

Pinnen werkt niet?

Toch kan het voorkomen dat een pintransactie niet lukt. Dat kan veel oorzaken hebben. Van een simpel euvel als een vervuilde chip tot het niet werken van een datacommunicatieverbinding, een betaalautomaat die gebreken vertoont of een storing bij bijvoorbeeld de transactieverwerker. Het zijn allemaal factoren - schakels in de keten - die het pinnen kunnen verhinderen.

U kunt bij uw contractpartij (uw bank of APSP) navragen welke alternatieve verwerking zij bieden bij een storing in het pinbetalingsverkeer.