Inzicht in storingen in het elektronische toonbankbetalingsverkeer

Grip op groei en complexiteit
Door de totstandkoming van de euro betaalzone (SEPA) en de hiermee beoogde grotere concurrentie op de betaalmarkt wordt de betaalketen voor pinnen complexer. Tegelijkertijd neemt het belang van elektronisch betalen in de winkel toe doordat steeds meer contante betalingen door elektronische betalingen worden vervangen. Het belang van een stabiele, storingsvrije betaalketen neemt dan ook toe. Sinds 2009 draagt CONNECT hieraan als informatiekanaal bij.

Meld- en informatiebehoefte
Om verstoringen in het elektronisch betalingsverkeer snel op te lossen en liefst helemaal te voorkomen, moeten verschillende partijen in de betaalketen tijdig en juist geïnformeerd worden over storingen in en onderhoud aan systemen.

Hoe weten organisaties of er storingen zijn en welke andere partijen er bij een specifieke verstoring betrokken zijn? Via CONNECT, het centrale online informatie- en meldsysteem komen meldingen direct op de juiste plek.

Informatie over onderhoud, storingen en incidenten worden door de deelnemers zelf via CONNECT aangemeld en bijgehouden, zodat deelnemers aan de betaalketen op de hoogte zijn van eventuele onderbrekingen bij het pinnen. Het doel is om partijen vroegtijdig te informeren en verdere onbeschikbaarheid van systemen te voorkomen. Door de laagdrempelige communicatie in het meldsysteem zijn de betrokken partijen goed op de hoogte van de verstoring en kunnen ze deze zo snel mogelijk oplossen of omzeilen.

CONNECT voor participanten
De dienst is toegankelijk voor elke partij die een product- of dienstverlenende rol vervult in het elektronische toonbankbetalingsverkeer. Bent u bijvoorbeeld een wederverkoper, terminal- of datacomleverancier, transactieverwerker of bank, dan kunt u participant worden. Als participant kunt u zelf onderhoud, storingen en incidenten invoeren en bijwerken.

Door deel te nemen aan CONNECT bent u als participant snel op de hoogte van voor u relevante geplande en ongeplande verstoringen die zich in de betaalketen voordoen. Wanneer al uw relaties in de betaalketen zijn aangesloten op CONNECT bent u van volledige berichtgeving verzekerd. In de Rules & Regulations van CONNECT is vastgelegd onder welke voorwaarden wijzigingen gemeld mogen (of moeten) worden.

Om deel te nemen aan CONNECT dient u onder andere een ondertekende Overeenkomst Participant CONNECT te versturen naar de Betaalvereniging. De hierboven genoemde Rules & Regulations zullen hierbij ter beschikking worden gesteld. U kunt de overeenkomst Participant CONNECT en de Rules & Regulations aanvragen via Betaalvereniging Nederland. De Betaalvereniging publiceert een lijst met deelnemers. Hierin staan alle participanten die aan CONNECT deelnemen.

CONNECT voor acceptanten
Toonbankinstellingen (zoals winkels of restaurants) kunnen ook toegang tot CONNECT krijgen, om over onderhoud, storingen en incidenten geïnformeerd te worden.
Lees meer over CONNECT voor acceptanten.