CONNECT

Centraal meldpunt en informatiesysteem voor onderhoud en storingen in het betalingsverkeer voor kaartbetalingen

Om storingen in het elektronisch betalingsverkeer via betaalautomaten snel naar de markt te communiceren, moeten verschillende partijen in de betaalketen tijdig en juist geïnformeerd worden over storingen in en onderhoud aan systemen. Informatie over onderhoud en storingen worden door de partij die het probleem heeft, in CONNECT gemeld. Daarmee wordt deze informatie zichtbaar voor alle deelnemers van CONNECT. Het doel is om partijen zo snel mogelijk te informeren over storingen of onderhoud aan systemen.

Meld- en informatiebehoefte

Informatie over onderhoud, storingen en incidenten worden door de deelnemers zelf via CONNECT aangemeld en bijgehouden, zodat deelnemers aan de betaalketen op de hoogte zijn van eventuele onderbrekingen bij het pinnen. Het doel is om partijen vroegtijdig te informeren en verdere onbeschikbaarheid van systemen te voorkomen. Door de laagdrempelige communicatie in het meldsysteem zijn de betrokken partijen goed op de hoogte van de verstoring en kunnen ze deze zo snel mogelijk oplossen of omzeilen.

CONNECT voor participanten

De dienst is toegankelijk voor elke partij die een product- of dienstverlenende rol vervult in het elektronische toonbankbetalingsverkeer. Bent u bijvoorbeeld een wederverkoper, terminal- of datacomleverancier, transactieverwerker of bank, dan kunt u participant worden. Als participant kunt u zelf onderhoud, storingen en incidenten invoeren en bijwerken.

Door deel te nemen aan CONNECT bent u als participant snel op de hoogte van voor u relevante geplande en ongeplande verstoringen die zich in de betaalketen voordoen. Wanneer al uw relaties in de betaalketen zijn aangesloten op CONNECT bent u van volledige berichtgeving verzekerd. In de Rules & Regulations van CONNECT is vastgelegd onder welke voorwaarden wijzigingen gemeld mogen (of moeten) worden.

Om deel te nemen aan CONNECT dient u onder andere een ondertekende Overeenkomst Participant CONNECT te versturen naar de Betaalvereniging. De hierboven genoemde Rules & Regulations zullen hierbij ter beschikking worden gesteld. U kunt de overeenkomst Participant CONNECT en de Rules & Regulations aanvragen via Betaalvereniging Nederland. De Betaalvereniging publiceert een lijst met deelnemers. Hierin staan alle participanten die aan CONNECT deelnemen.

CONNECT voor acceptanten

Toonbankinstellingen (zoals winkels of restaurants) kunnen ook toegang tot CONNECT krijgen, om over onderhoud, storingen en incidenten geïnformeerd te worden.
Lees meer over CONNECT voor acceptanten.