Woordenlijst

 • Acceptant

  Een ondernemer of organisatie die pinbetalingen accepteert (ontvangt). Denk bijvoorbeeld aan winkeliers, restauranthouders en ticketbureaus. Kortom, alle organisaties waar we aan de kassa met een pinpas kunnen afrekenen.

  Acquirer

  Een bank of betaalinstelling die pinbetalingen voor acceptanten afhandelt. Acceptanten kunnen direct een overeenkomst met een acquirer afsluiten of gebruik maken van een tussenpersoon, een zogenaamde APSP of Acceptant Payment Service Provider.

  APSP

  Acceptant Payment Service Provider. Een APSP is een tussenpersoon die bemiddelt tussen acceptanten en acquirers bij het afhandelen van pinbetalingen. Een acceptant betaalt daarvoor een vergoeding aan de APSP en ontvangt van zijn APSP de omzet die via pinbetalingen is gerealiseerd. Betaalvereniging Nederland houdt een lijst van (door acquiring bank) toegelaten APSPs bij.

 • Betaalvereniging Nederland

  De Betaalvereniging is in Nederland het centrale aanspreekpunt voor collectieve, niet-competitieve aspecten van het betalingsverkeer.

  www.betaalvereniging.nl

  Breedband

  Bij breedbandpinnen communiceert een betaalautomaat via een breedbandverbinding met de transactieverwerkende partij, veelal Equens of CCV. Met breedband is een betaalautomaat continu online. Het zorgt voor een vast bedrag per maand voor een behoorlijke snelheid.

  Breedband kan via ADSL, glasvezel en kabel lopen (ook wel allemaal IP genoemd).

 • chip

  Alle Nederlandse betaalpassen hebben een chip op de voorkant. Die chip bevat de bankgegevens van de pashouder om daarmee via betaalautomaten te kunnen betalen of met geldautomaten contant geld te kunnen opnemen. De meeste gegevens op de chip zijn vercijferd en beveiligd zodat ze niet door onbevoegden uitgelezen kunnen worden.

  CONNECT

  CONNECT is het centrale online meldsysteem van Betaalvereniging Nederland. Meldingen van geplande en ongeplande verstoring komen in het meldsysteem direct op de juiste plek. De partijen die bij een storing betrokken zijn kunnen deze nu zo effectief en zo snel mogelijk oplossen.

 • EMV

  EMV is een chiptechnologie die de magneetstrip heeft vervangen. Het doel van deze vervanging is om fraude door het kopiëren van de magneetstrip (skimming) tegen te gaan.

  eurozone

  De eurozone bestaat uit alle EU-landen die de euro als valuta hanteren: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. De niet-EU landen Kossovo en Montenegro hanteren de euro ook als nationale valuta en behoren tot de eurozone, evenals Europese dwergstaten zoals Monaco en Andorra.

 • Identificatienummer van betaalpas

  4 Cijfers die terugkomen op alle pinbonnen van dezelfde betaalpas. De cijfers horen bij een betaalpas, maar zijn niet gerelateerd aan het rekeningnummer, pasnummer of pincode.

  Inbelpinnen

  Bij inbelpinnen maakt de betaalautomaat gebruik van een gewone –ouderwetse- telefoonlijn (PSTN of ISDN). Via deze lijn communiceert de betaalautomaat met de transactieverwerkende partij. U belt bij zo’n transactie per transactie in. De verwerkingssnelheid is traag, u betaalt per telefoontik en de kosten ervan nemen de laatste tijd toe. Dit type lijn is op zijn retour.

  Voor de meeste ondernemers is een inbelverbinding voor pinnen nu al (veel) duurder dan een breedbandverbinding. En naarmate het aantal pintransacties stijgt wordt het voordeel van breedbandpinnen alleen maar groter.

  Issuer

  Bank of betaalinstelling die pinpassen van Maestro of V PAY verstrekt aan haar klanten zodat ze daarmee bij winkels en andere ondernemingen of organisaties kunnen pinnen.

 • Kassakoppeling

  De betaalautomaat is gekoppeld aan het kassasysteem. Er zijn minder acties nodig aan de kassa, waardoor er een lagere kans is op fouten.

  De kassakoppeling heeft nog meer voordelen ten opzichte van betaalautomaten die geen koppeling met de kassa hebben.

 • magneetstrip

  Nederlandse betaalpassen hebben allemaal een magneetstrip op de achterzijde. Die is nodig om de betaalpas in sommige niet-eurolanden te kunnen gebruiken. In die landen kunnen de betaal- en geldautomaten de veiligere chip op onze betaalpas nog niet lezen.

  Merchant unit

  Met de toevoeging “alleen via merchant unit” wordt aangegeven dat retourpintransacties uitsluitend via het (winkeliers-)toetsenbord van de betaalautomaat zelf opgestart kunnen worden.

  Het is bij dit type automaat niet mogelijk om een retourpintransactie op de kassa te initiëren en deze opdracht via de kassakoppeling geautomatiseerd naar de automaat te communiceren. Ook als u bij verkooptransacties wel werkt met een kassakoppeling moet u bij Retourpintransacties dus op het (‘merchant unit’) toetsenbord van de betaalautomaat opdracht geven tot het starten van een retourpintransactie.

 • PartiCipant

  Een PartiCipant is een instelling die in de betaalketen activiteiten uitvoert ten behoeve van elektronische betalingen in het toonbankbetalingsverkeer. Hierbij val te denken aan wederverkopers, terminal- en datacomleveranciers, transactieverwerkers en banken). PartiCipanten kunnen verstoringen en geplande wijzigingen melden (en hiervan kennisnemen) in CONNECT.

  PCI+ eisen

  PCI+ staat voor Payments Card Industry plus. Een certificeringsstandaard voor PIN betaalautomaten in Nederland die onder verantwoordelijkheid van Currence (in haar rol als eigenaar van PIN) viel. Het uitfaseren van het product PIN begin 2012, impliceerde het verdwijnen van de PCI+ eisen en certificeringsprocedure.

  Pincode

  Pin staat voor Persoonlijk Identificatie Nummer. Een pincode is een viercijferige geheime gebruikerscode van een betaalpas. Om met een betaalpas te betalen of geld op te nemen moet de pashouder eerst de geheime pincode intypen. De pashouder moet zijn of haar pincode altijd geheim houden zodat anderen zijn of haar betaalpas niet kunnen gebruiken.

  Processor

  Transactieverwerker.

 • Refund

  Retourpinnen is de term die in Nederland gebruikt wordt voor een terugbetaling van een winkelier aan zijn klant. U kunt ook de term ‘refund’ in Nederland tegenkomen. Bijvoorbeeld bij winkeliers die ook in het buitenland een vestiging hebben en daarom de dienst benoemen als ‘refund’ in plaats van Retourpinnen.

  Retourpinnen

  Retourpinnen is een omgekeerde pintransactie: niet de consument betaalt elektronisch aan de onderneming, maar de ondernemer betaalt aan de klant.

  U kunt de term ‘refund’ ook in Nederland tegenkomen. Bijvoorbeeld bij winkeliers die ook in het buitenland een vestiging hebben en daarom de dienst benoemen als ‘refund’ in plaats van Retourpinnen.

 • SEPA

  SEPA staat voor Single Euro Payments Area en omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Ruimte), Zwitserland en Monaco. Om mogelijk te maken dat het girale betalingsverkeer overal op dezelfde manier plaatsvindt binnen het SEPA-gebied, komen er nieuwe standaarden voor eurobetalingen. Bedrijven en consumenten gaan het rekeningnummer IBAN als standaard gebruiken en ook komen er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s.

  Skimming

  Skimming is diefstal van pasgegevens van de magneetstrip op betaalpassen. Daarbij zal de skimmer de pincode afkijken of aftappen. Door gebruik van de chip op de betaalpas wordt skimming tegengegaan.

  Standaard kassakoppeling

  Op het moment is voor iedere kassa-betaalautomaat combinatie een andere koppeling nodig. Het maatwerk is onnodig duur en lastig als een ondernemer een eigen combinatie wil.

 • Zakelijke breedbandverbinding

  Ondernemers kunnen ervan uitgaan dat aanbieders van zakelijke verbindingen begrijpen dat ondernemers hogere en andere eisen stellen aan beschikbaarheid, service bij storingen en de deskundigheid van de helpdesk, dan aanbieders van consumentenlijnen.

  Als u gaat pinnen via een eenvoudige consumentenlijn en u hebt een storing, dan komt u in dezelfde wachtrij als een consument. U hebt bovendien kans dat de helpdesk weinig begrip heeft voor het feit dat uw pinverkeer tot stilstand is gekomen. Daarom is het algemeen advies om een zakelijke breedbandverbinding te nemen.