APSP

Een Acceptant Payment Service Providers (APSP) is een tussenpersoon die bemiddelt tussen acceptanten en acquirers bij het afhandelen van pinbetalingen. Een APSP wikkelt pinbetalingen volledig af voor acceptanten, voor eigen risico en rekening, via één of meer acquirers. Een acceptant betaalt daarvoor een vergoeding aan de APSP en ontvangt van zijn APSP de omzet die via pinbetalingen is gerealiseerd.

Om deze verantwoordelijke rol in het betalingsverkeer te mogen vervullen, moet een APSP door een acquiring bank worden toegelaten. Daarbij wordt gecontroleerd of de APSP voldoet aan een aantal regels en voorwaarden.

Zo moet de boekhouding van de APSP onberispelijk zijn, moeten de pinbetalingen aan acceptanten strikt gescheiden zijn van de eigen zakelijke kasstromen van de APSP en moeten de bedrijfsnaam en branchegegevens van een acceptant bij iedere pintransactie correct vermeld worden.

Wanneer een APSP aan alle regels en voorwaarden voldoet, kan zij een overeenkomst sluiten met betrokken acquiring bank. Daarin zijn de rechten en plichten van de APSP vastgelegd die aan het certificaat zijn verbonden.

De Betaalvereniging publiceert op haar website een overzicht van APSPs die door een acquiring bank zijn toegelaten.