Betaalautomaten

Betaalautomaten die geschikt zijn voor aansluiting op de betaalinfrastructuur voor elektronische betalingen in Nederland moeten voldoen aan de internationale veiligheidseisen die zijn opgesteld door de Payment Card Industry (PCI). Mastercard, Visa en American Express zien er streng op toe dat aan deze eisen wordt voldaan voordat betaalautomaten kunnen worden gebruikt.

Automaattypen die door leden van Betaalvereniging Nederland aan klanten worden aangeboden zijn door de Betaalvereniging geregisteerd. Nieuwe automaattypen hebben geen expiratie datum. Voor automaattypen die niet meer veilig genoeg worden geacht, zullen Mastercard en of Visa ruim van te voren aangeven dat deze niet langer mogen worden gebruikt. De geldigheidsdatum van het PCI-certificaat, dat de uiterste datum van verkoop aangeeft, zal de Betaalvereniging publiceren als onderdeel van de registratie-informatie.

Wilt u meer weten over de certificatie van een bepaalde betaalautomaat kijk dan op de website van PCI.

Betaalautomaat geschikt voor pintransacties?
Wilt u weten of een betaalautomaat geregistreerd is door Betaalvereniging Nederland kijk dan op de lijst met geregistreerde betaalautomaten.