Het maatschappelijk belang van het elektronische betalingsverkeer in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds vaker wordt betaald met een betaalpas of worden bankzaken geregeld via internetbankieren. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt ook de noodzaak toe om betalingen beter te beveiligen, fraude strenger te bestrijden en verstoringen eerder te voorkomen.

Er bestaan diverse vormen van fraude zoals phishing, skimming, shouldering, diefstal en cash trapping. Bij de bestrijding van fraude spelen vele partijen een rol: Betaalvereniging Nederland, banken, transactieverwerkers, leveranciers van betaalautomaten, merkeigenaren Maestro en V PAY, maar ook ondernemers en consumenten. Politie en justitie spelen een belangrijke rol bij het opsporen van frauderende criminelen.

Wat ondernemers kunnen doen
Besef dat uw betaalautomaat onderdeel is van uw kassa. Die laat u ook niet onbeheerd. Houdt uw betaalautomaat altijd in de gaten en laat u niet afleiden. Skimming leidt tot imagoschade voor uw bedrijf, klant- en omzetverlies. Wat u zelf kunt doen tegen skimming:
 

 • Maak uw betaalautomaat uniek.
  U kunt dan in één oogopslag zien dat het apparaat dat er staat echt van u is. Dat kan bijvoorbeeld door unieke stickers aan te brengen. Sommige bedrijven maken gebruik van barcodestickers, die meerdere malen per dag worden gescand. Klopt de code niet met die in de kassa, dan weet u dat er een skimpoging gaande is. De sticker mag u niet zomaar op de betaalautomaat plakken. Informeer bij uw leverancier op welk deel van de betaalautomaat u de sticker mag plakken.
 • Controleer meerdere keren per dag uw betaalautomaat.
  Is het uw eigen betaalautomaat? Is er niet met uw betaalautomaat gefraudeerd?
 • Controleer op wijzigingen aan uw automaat.
  Is er niet gerommeld met het toetsenbord of de kaartlezer? Fraudeurs plaatsen nep-toetsenborden van slechts enkele millimeters dik bovenop het oorspronkelijke toetsenbord. Die vallen nauwelijks op. Deze zogenaamde ‘overlays’ registreren de pincodes van uw klanten. Uw leverancier kan u informeren hoe u een overlay kunt herkennen.
 • Vermoedt u fraude?
  Gebruik dan de betaalautomaat niet. Schakel direct de politie in. Licht ook het Meldpunt Onveilige Betaalsituaties in: 088 385 65 55, maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
 • Waakzaamheid personeel.
  – Controleer dagelijks of er niet gerommeld is met uw betaalautomaat.
  – Let op vreemde storingen of meldingen van uw betaalautomaat.
  – Houdt uw betaalautomaat altijd in de gaten en laat u niet afleiden.
  – Wees alert op mensen met veel of vreemde passen.
  – Let op mensen die zich langdurig ophouden bij uw kassa, met name rond sluitingstijd.
  – Controleer uw betaalautomaat extra goed na een inbraak of poging daartoe.
  – Ontvang geen monteurs of installateurs die niet door de leverancier zijn aangemeld.
  – Vraag altijd legitimatie van een monteur. Bel desnoods de leverancier voor controle.
 • Opstelling betaalautomaat.
  De opstelling van uw betaalautomaat dient aan bepaalde eisen te voldoen.
 • Aanvullende maatregel.
  Het gebruik van een bewegingsalarmering in de omgeving van de betaalautomaat is een adequaat aanvullend middel om misbruik van uw betaalautomaat tijdens sluitingsuren te voorkomen. Voor betaalautomaatnetwerken kan uw leverancier u adviseren over aanvullende beveiliging.

Chip in plaats van magneetstrip
Om het skimmen van magneetstrips op betaalpassen te bestrijden, zijn alle Nederlandse betaalpassen vervangen door nieuwe exemplaren met een chip die beter beveiligd is dan de magneetstrip. Ook zijn betaalautomaten aangepast om de chip bij het pinnen te gebruiken.

Kenniscentrum
Betaalvereniging Nederland evalueert incidenten en verzamelt fraudedata voor onderzoek en analyse. Op basis van haar onderzoek en analyse kan de Betaalvereniging fraudebeperkende maatregelen voorleggen en advies geven aan haar leden en andere belanghebbenden.

Toetsing en certificering
Betaalvereniging Nederland toetst en certificeert onder meer betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen. Zo ziet zij erop toe dat betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen nu en in de toekomst voldoen aan de eisen van veiligheid die wij in Nederland gewend zijn, ondanks de globalisering en verbreding van fraude.

In de komende jaren krijgen wij steeds meer te maken met Europese regels en standaarden. De Betaalvereniging brengt informatie samen die daarvoor relevant is. Zij geeft advies aan haar leden over het toepassen van die regels en standaarden. Daarbij streeft de Betaalvereniging naar verlichting van de regeldruk en een gestandaardiseerd en efficiënt certificeringsproces.