Fraude & Preventie

Het maatschappelijk belang van het elektronische betalingsverkeer in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds vaker wordt betaald met een betaalpas of worden bankzaken geregeld via internetbankieren. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt ook de noodzaak toe om betalingen beter te beveiligen, fraude strenger te bestrijden en verstoringen eerder te voorkomen.

Er bestaan diverse vormen van fraude zoals phishing, shouldering, diefstal en cash trapping. Bij de bestrijding van fraude spelen vele partijen een rol: Betaalvereniging Nederland, banken, transactieverwerkers, leveranciers van betaalautomaten, merkeigenaren Maestro en V PAY, maar ook ondernemers en consumenten. Politie en justitie spelen een belangrijke rol bij het opsporen van frauderende criminelen.

Niet alleen consumenten maar ook bedrijven hebben steeds meer te maken met fraude door cybercriminaliteit. Kijk voor meer informatie op Veiligbankieren.nl.

Registratie en certificering

Betaalvereniging Nederland registreert en certificeert onder meer betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen. Zo ziet zij erop toe dat betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen nu en in de toekomst voldoen aan de eisen van veiligheid die wij in Nederland gewend zijn, ondanks de globalisering en verbreding van fraude.