Pincode

Voor pintransacties is de chip op uw betaalpas beveiligd met een pincode van 4 cijfers. Wanneer u een nieuwe betaalpas ontvangt, wordt u de pincode apart toegestuurd.

Ga veilig om met uw pincode

 • Geef uw pincode nooit aan anderen. Bankmedewerkers en de politie mogen nooit naar uw pincode vragen.
 • Leer uw pincode uit uw hoofd zodra u die van uw bank heeft ontvangen. Vernietig daarna direct het briefje met de pincode van uw bank.
 • Heeft u moeite om uw pincode te onthouden? Schrijf hem dan in ieder geval nooit zo op dat hij door anderen als pincode herkend kan worden. Bewaar een vermomde pincode niet bij uw pinpas; niet in uw portemonnee en niet bij uw bankpapieren.

Blokkeren

Wanneer u 3 maal de verkeerde pincode intoetst, zal uw betaalpas blokkeren. Neem in dat geval contact op met de bank die de betaalpas uitgegeven heeft.

Is iemand anders op de hoogte van uw pincode? Dan is het verstandig om uw betaalpas te laten blokkeren. Dit voorkomt dat er misbruik van uw betaalpas gemaakt wordt.

Criminelen

Welke methoden past een crimineel toe om aan mijn pincode te komen?

 • Over de schouder meekijken
  Scherm het intoetsen van uw pincode goed af door bijvoorbeeld uw andere hand, of uw portemonnee, erboven te houden.
  Staat iemand te dicht achter u, vraag dan om meer privacy.
 • Bankmedewerker of politie?
  Criminelen kunnen zich voordoen als een medewerker van uw bank of politie. Bankmedewerkers en politieagenten zullen u echter nooit om uw pincode vragen. Houd deze daarom altijd geheim.

Meer informatie

Voor meer informatie en de uniforme veiligheidsregels kunt u kijken op www.veiligbankieren.nl.