Wifi in de winkel

Maximaal bereik en minimale risico's

Voorraadmanagement, locatiebeveiliging, kassabeheer. Maar ook toegang tot de winkelapp, klantbewegingen volgen op de winkelvloer, communicatie met de klant. En natuurlijk het afhandelen van betalingen. Allemaal toepassingen waarbij wifi uitkomst biedt.

Wifinetwerken in de winkelomgeving zijn populair, al benutten ondernemers nog lang niet alle mogelijkheden van wifi. De draadloze lokale netwerken worden snel opgepikt door consumenten, wikkelen vlot het betalingsverkeer af en ondersteunen de bedrijfsprocessen van de ondernemer. Tegelijkertijd moet er oog zijn voor zwakke punten of bedreigingen. Een ondernemer moet de balans vinden tussen maximale beschikbaarheid en minimale kans op misbruik of fraude. Voorop staat dat het gebruik van het wifinetwerk door eigen personeel strikt gescheiden dient te zijn van het gebruik door consumenten. Ook heeft de afwikkeling van betaaltransacties via het wifinetwerk extra aandacht nodig.

Ook wifi in de winkel? Houd rekening met:

 • Beschikbaarheid
  Denk aan robuustheid, storingsgevoeligheid, beschikbare bandbreedte. Voor het betalingsverkeer is het zaak om voldoende capaciteit te hebben en dit verkeer voorrang te verlenen boven het andere wifigebruik. Het wifinetwerk dient voldoende robuust te zijn, zodat de performance niet beïnvloed kan worden door de smartphone van de consument.
 • Misbruik en fraude
  Het grootste gevaar bij draadloze netwerken is dat ongewenst toegang tot het bedrijfsnetwerk wordt verkregen en dat de informatie wordt afgeluisterd of gemanipuleerd. De risico’s op misbruik zijn groter dan bij vaste netwerken, omdat toegang tot het bedrijfsnetwerk mogelijk is zonder dat men fysiek aangesloten is. Zorg ervoor dat niet alleen het netwerk beveiligd is, maar dat ook de eigen mobiele apparaten die van het netwerk gebruik maken, beveiligd zijn. Mobiele apparatuur van consumenten valt buiten de verantwoordelijkheid van de winkelier. De mate van beveiliging zal per situatie vastgesteld moeten worden op basis van een risicoafweging.
 • Juridische aspecten
  Het wifinetwerk moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Denk aan persoonsgegevens die via het netwerk worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Neem dit mee in het gesprek met de installateur. Overigens is de ondernemer niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat consumenten doen op zijn netwerk.

Zelf doen of uitbesteden?

Wie technisch onderlegd is, kan het zelf oppakken. Als dat niet het geval is, is het aan te raden om één of meerdere leveranciers/installateurs te raadplegen. Schakel bij voorkeur een installatiebedrijf in dat is aangesloten bij een brancheorganisatie zoals Uneto-VNI. Ook Betaalvereniging Nederland heeft bedrijven beoordeeld op kwaliteit. Die lijst van deze bedrijven staat op de website van de Betaalvereniging.

Tips voor installatie en onderhoud van wifinetwerken

 • Installeer een netwerk dat rekening houdt met het gebruik en de beveiliging. Gebruik geen consumentenapparatuur.
 • Plaats de wifirouter buiten het zicht.
 • Gebruik gecertifieerde bekabeling en koppelingen tussen diverse netwerkcomponenten. Doe hiervoor navraag bij de installateur.
 • Wijzig bij installatie alle wachtwoorden; gebruik dus niet de standaard wachtwoorden zoals admin of 1234.
 • Installeer een detectiesysteem. Controleer dit regelmatig op functionaliteit, controleer regelmatig de logging. Onderneem actie wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd.
 • Zorg voor voldoende kennis in de eigen organisatie, zodat het netwerk in eigen beheer kan worden onderhouden. Of besteed het uit.
 • Controleer wifinetwerk regelmatig op functionaliteiten en dekking.
 • Beschrijf richtlijnen, waar het eigen personeel zich aan dient te houden.

Download
Rapport Wifi in de winkelomgeving - Overview van de diverse aspecten waarmee een retailer te maken krijgt bij de aanleg en exploitatie van een Wifinetwerk, Detailhandel Nederland en Betaalvereniging Nederland.