Verder dalend gebruik contant geld

Mijlpaal in de detailhandel: voor het eerst meer pin dan contant.

Contant betalen op de markt

In 2014 is de dalende trend van het aantal contant afgerekende aankopen voorgezet. Nederlandse consumenten kiezen er steeds vaker voor om hun pinpas te gebruiken, ook voor kleinere bedragen. In de detailhandel is in 2014 zelfs voor het eerst meer gepind dan contant betaald. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandsche Bank naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014.

Het aantal contante betalingen is gedaald van 3,8 miljard in 2012 en 2013 naar 3,4 miljard in 2014. Daarmee is de dalende lijn van het gebruik van contant geld, na een onderbreking van een jaar, weer voortgezet. Ook wat betreft de waarde zien we een daling van EUR 47 miljard contante betalingen in 2013 naar EUR 42 miljard in 2014. Het gemiddelde bedrag per betaling dat contant wordt afgerekend ligt in 2014 nog steeds rond de EUR 12.

Totaal aantal toonbankbetalingen

Totale waarde toonbankbetalingen

Nederlanders maken steeds meer gebruik van hun pinpas. De afgelopen vier jaar nam het aantal pinbetalingen met 35% toe, van 2,2 miljard in 2010 naar 2,9 miljard in 2014. Ook de waarde van betalingen met de pinpas kent een stijging, van EUR 81 miljard in 2010 naar EUR 89 miljard in 2014, maar deze stijging gaat minder hard. Het gemiddelde pinbedrag is namelijk flink gedaald, consumenten pinnen steeds vaker ook hun kleine aankopen. Door de introductie van contactloos betalen, waarbij voor aankopen tot en met 25 euro geen pincode ingevoerd hoeft te worden, zal deze trend naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Ook de afschaffing van de chipknip per 1 januari 2015 zal eraan bijdragen dat mensen steeds meer lage bedragen gaan pinnen.

Mijlpaal in de detailhandel: voor het eerst meer pin dan contant

Gemiddeld rekenden Nederlanders in 2014 53% van al hun aankopen aan de kassa met contant geld af en 45% met hun pinpas. De verschillen naar sector zijn echter groot. In 2014 was in de detailhandel voor het eerst het aandeel pinbetalingen hoger dan het aandeel contante betalingen. Deze sector omvat winkels zoals supermarkten of kledingwinkels. Consumenten rekenden in deze sector 50% van hun betalingen af met hun pinpas en 49% met contant. In andere sectoren zoals de horeca of de particuliere dienstverlening is contant nog steeds dominant, al zien we ook hier een duidelijke toename van het aandeel pinnen.

Toonbankinstellingen zien steeds meer de voordelen in van het pinnen in de winkel. Dit blijkt ook uit het convenant dat zij hebben afgesloten met de banken, waarin is afgesproken het gebruik van de pinpas gezamenlijk te stimuleren. Het streven is om in 2019 een aandeel pinnen van 60% te bereiken ten opzichte van 40% contant. Dit betekent dat het gebruik van de pinpas in de komende vier jaar ten minste 15 procentpunten moet toenemen.

Toename pinnen onder alle bevolkingsgroepen

De toename van het gebruik van de pinpas is zichtbaar in alle bevolkingsgroepen. Mannen, jongvolwassenen (25-34 jaar) en hoog opgeleiden maken relatief veel gebruik van de pinpas. Het zijn echter juist de bevolkingsgroepen die van oudsher veel betalen met contant geld die in 2014 de sterkste stijging van het gebruik van de pinpas kennen. Tussen 2013 en 2014 is het gebruik van lager opgeleiden en ouderen tussen de 65 en 74 jaar met 9 en 8 procentpunten toegenomen, naar respectievelijk 32% en 38%. Zij betaalden altijd tussen de 61% en 67% van al hun betalingen aan de kassa met contant geld.

Voor alle uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek van DNB en Betaalvereniging Nederland naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland in 2014, download de Factsheet ‘Betalen aan de kassa, 2014′. Hierin is informatie opgenomen over het gebruik van contant geld en de pinpas in het algemeen, naar transactiebedrag, naar sector en naar demografische kenmerken, de jaarlijkse seizoensontwikkeling van het betalingsgedrag en de voorkeuren van consumenten voor contant of de pinpas.