Jaarverslag Betaalvereniging: Pinnen veiliger en beter beschikbaar

Logo: Betaalvereniging NederlandBetaalvereniging Nederland meldt in haar jaarverslag over 2012 dat er vorig jaar geen grote verstoringen hebben plaatsgevonden in het pinbetalingsverkeer. Mede door het meld- en informatiesysteem CONNECT kunnen belangrijke schakels in de pinketen elkaar snel en tijdig informeren over verstoringen.

Door de invoering van de betaalchip is in 2012 een einde gekomen aan het skimmen van pinpassen in winkels. Bij onbemande betaalautomaten, zoals bij benzinestations en parkeerautomaten, zijn aanvullende maatregelen genomen om het skimmen te bestrijden. De banken blokkeren inmiddels het gebruik van de betaalpas buiten Europa (wat op verzoek van de klant tijdelijk opgeheven kan worden). De schade door skimming is dan ook fors teruggelopen, van 39 miljoen euro in 2011 tot 29 miljoen euro in 2012.