Kosten toonbankbetalingsverkeer gedaald door groei pinnen

De totale kosten van het toonbankbetalingsverkeer in de detailhandel, horeca, tankstationbranche en ambulante handel samen zijn in 2014 met €47 miljoen gedaald tot €1,3 miljard. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2012. Het grootste deel van de kosten kwam voor rekening van contante betalingen (€711 miljoen). Dit blijkt uit het onderzoek dat Panteia in opdracht van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen deed.

Detailhandel, tankstations meest efficiënt, gevolgd door horeca

Wanneer de totale kosten worden uitgesplitst naar sectoren dan is te zien dat de totale kosten in de detailhandel en bij tankstations daalden ten opzichte van de vorige meting (2012), in de horeca gelijk bleven (bij toename van het aantal betalingen en omzet) en in de ambulante handel stegen. Drie van de vier onderzochte sectoren werken dus steeds efficiënter. Voor de ambulante handel is er nog veel winst te behalen door snellere transactie-afhandelingen en reductie van contant geld.

Infographic Kosten betalingsverkeer 2014

Mijlpaal: pinnen haalt contant betalen in bij detailhandel en tankstations

Het totale aantal transacties in het toonbankbetalingsverkeer steeg ten opzichte van 2012 met 2% (5,8 miljard). Daarbinnen steeg het aantal pintransacties met 22% en daalden contante transacties met 13%. Deze beweging zien we in alle sectoren en had een gunstig effect op de kostenontwikkeling. Miriam Osten, manager Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen: “Nog steeds zijn er meer contante dan pintransacties, maar we zien nu in de detailhandel en bij de tankstations een omslag: in 2014 werd hier voor het eerst meer gepind dan contant betaald. In de horeca en ambulante handel zijn ook steeds meer pinbetalingen, maar nog niet meer dan het aantal contante betalingen. We zien voor alle sectoren samen dat het aantal pintransacties versus contante betalingen naar elkaar toe groeien met 47% versus 53% (2014). Banken en toonbankinstellingen streven naar een verhouding van 60%/40% tussen pinbetalingen en contant geld in 2018. De balans zal omslaan ten gunste van pinbetalingen.”

Contante betaling duurder dan pinbetaling

Een gemiddelde contante betaling kost een ondernemer €0,25, een gemiddelde pinbetaling €0,19. Ten opzichte van 2012 zijn de gemiddelde kosten van contante betalingen licht gestegen en die van pinbetalingen iets gedaald. Miriam Osten: “Er zijn verschillen tussen de onderzochte sectoren, maar de trend dat een gemiddelde contante betaling duurder is geworden en een gemiddelde pinbetaling goedkoper zien we in alle vier sectoren.”
Uit het onderzoek blijkt dat de verhouding van 60% pin/40% contant, naast meer veiligheid, een besparing zou opleveren van €60 miljoen.

Verdere besparing door contactloos betalen

Wanneer het aantal contactloze betalingen toeneemt, loopt de besparing verder op. In 2014 is het aandeel contactloos betalen in het totale aantal pinbetalingen nog maar circa 0,5%, maar het aandeel neemt snel toe. Gemiddeld is een contactloze betaling 10 seconden sneller dan een gewone betaling. Berekeningen laten zien dat een contactloze betaling gemiddeld €0,15 kost en dat een groei van het aandeel van contactloze pinbetalingen naar 20% van alle pinbetalingen een besparing oplevert van €22 miljoen.

Lees hier het onderzoeksrapport ‘Kosten van het toonbankbetalingsverkeer 2014‘ Download hier de Infographic ‘Kosten betalingsverkeer 2014.