Eenmalige machtiging

Een storing in een betaalautomaat, printer of op het datacommunicatienetwerk komt gelukkig zelden voor. Toch bestaat er een alternatief betaalmiddel voor het geval dat pinnen niet mogelijk is door een storing. U kunt bij uw contractpartij (uw bank of APSP) navragen welke alternatieve verwerking zij bieden bij een storing in het pinnen betalingsverkeer.

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen

Bij een storing in de betalingsketen van pinnen is de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen de meest gebruikte alternatieve verwerking. U vraagt de formulieren telefonisch aan bij PMP Administratiekantoren, de verwerker van deze eenmalige machtiging.

Voor het aanvragen van de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen formulieren heeft PMP de juiste gegevens van u nodig, waaronder de gegevens van het pincontract met uw bank. Bedrijfsgegevens zoals naam, adres en IBAN (rekeningnummer) waarop het geld moet worden gestort worden voorgedrukt op het SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen formulier. Het overige deel van het formulier wordt ingevuld op het moment van de storing. Handmatig aanpassen van de voorgedrukte onderdelen maakt de machtiging ongeldig.

Hoewel u de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen aan kunt bieden, bent u hiertoe niet verplicht. Uw klant zou op andere wijze kunnen betalen, of u en uw klant ronden de betaaltransactie op een later tijdstip af

Hoe werkt het?

De SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen kunt u gebruiken bij een betaaltransactie tot maximaal € 150,-. Het formulier is alleen geldig indien er een storing is in de betaalapparatuur, de datacomverbinding of achterliggende verwerkende systemen. Het formulier dient volledig ingevuld te worden.

Nadat het formulier is ingevuld, stuurt u het in de bijbehorende retourenvelop naar PMP Administratiekantoren. PMP verwerkt de machtiging en houdt u op de hoogte van de status van de betaling. Uitbetaling van succesvolle incasso’s vindt normaal gesproken binnen 6 weken na het inzenden plaats op het IBAN dat bij uw gegevens op het formulier vermeld is. In het geval u de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen uiteindelijk niet uitbetaald krijgt, dient u zelf actie te ondernemen richting de klant.

Wanneer u gebruik maakt van de Eenmalige machtiging pinnen, let dan op of:

 • Uw (adres)gegevens en uw IBAN op het SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen-formulier correct zijn;
 • het bedrag en de datum van de transactie zijn ingevuld;
 • de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen-formulieren voorzien zijn van de gegevens van uw klant, zoals zijn naam (gelijk aan naam op betaalpas), zijn rekeningnummer, e-mailadres en handtekening;
 • u de adresgegevens heeft van uw klant;
 • u een kopie heeft van het identiteitsbewijs van uw klant.

Hoe gebruikt u de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen?

SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen

De Eenmalige machtiging pinnen wordt in behandeling genomen als:

 • Er een storing was in de betaalapparatuur, de datacommunicatieverbinding of achterliggende verwerkende systemen;
 • uw voorgedrukte gegevens correct zijn;
 • u geen handmatige aanpassingen maakt;
 • het bedrag van de machtiging maximaal € 150,- is;
 • het SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen-formulier volledig en correct is ingevuld;
 • u het ingevulde formulier via de speciale retourenvelop binnen één week inzendt naar PMP Administratiekantoren B.V., Eenmalige Machtiging Pinnen, Postbus 90003, 1006 BA Amsterdam.

Voor het gebruik van de formulieren zijn de voorwaarden SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen opgesteld.

Géén gegarandeerde betaling

Belangrijk is dat SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen géén gegarandeerde betaling is, wat normale pinbetalingen wel zijn. Daarom is het van groot belang dat de klant zijn gegevens juist invult en dat u die controleert. Vraag bij voorkeur ook om een kopie van een rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Mocht de transactie mislukken omdat de Incasso niet lukt, dan dient u namelijk zélf de klant in kwestie te benaderen om alsnog het geld te ontvangen.
Daarnaast kan ook een kaarthouder de betalingen gedurende 8 weken storneren. In geval van stornering dient u het reeds uitbetaalde bedrag terug te betalen.

Wilt u aan de hand van een pinbon in contact treden met een klant? U kunt hiertoe een verzoek indienen bij uw bank of APSP.

Bestellen

Voor extra bestellingen en vragen over het gebruik van de SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen neemt u contact op met PMP op nummer 088 567 83 75. De Servicedesk is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
LET OP !! De ingevulde formulieren SEPA Eenmalige Machtiging Pinnen dienen voor een spoedige verwerking te worden verzonden naar: PMP Administratiekantoren B.V., Eenmalige Machtiging Pinnen, Postbus 90003, 1006 BA Amsterdam.