Chipknip is gestopt op 31 december 2014. Banken hebben begin 2015 het nog resterende Chipknip-saldo terug op de betaalrekeningen van hun klanten gestort. 

Daarmee kwam na 17 jaar een einde aan het bestaan van dit Nederlandse elektronische betaalmiddel. Kleine bedragen worden steeds vaker gepind en contactloos betaald, waardoor Chipknip overbodig werd.
Het aantal Chipkniptransacties nam sterk af, van 171,7 miljoen in 2011 tot 148,2 miljoen in 2012 (-14%). De kosten van Chipknip zouden toenemen door investeringen die op korte termijn noodzakelijk waren om de Chipknip-infrastructuur in stand te houden en om Chipknip aan te laten sluiten bij Europese harmonisatieontwikkelingen (SEPA).

Mocht u nog vragen hebben over Chipknip of prepaid-Chipknip, dan kunt u terecht bij uw bank.